K.v.K. nr. 41038937
RSIN/Fiscaal nr.: 816130115

Secretariaat:
Hoofdstraat 80
8162 AL Epe

Penningmeester:
Heerderweg 16
8161 BM  Epe

Bestuur & beloningsbeleid

 

Het bestuur van Stichting het Sint Anthonie Gilde bestaat uit vijf Oldermannen.

Dit zijn momenteel:

De heer A. van Vemde, Olderman-voorzitter, in functie 8 juli 1980

De heer W. van Putten, Olderman-secretaris, in functie 1 mei 2011

De heer H.G. Nijkamp, Olderman-penningmeester, in functie 17 januari 2000

De heer mr. O.A.P. van der Roest, Olderman, in functie 17 januari 1991

De heer ds. S. Zitman, Olderman, in functie 11 april 2013

 

Aan de bestuursleden worden geen vacatiegelden, presentiegelden of anderszins vergoed. Ook zullen geen vaste of variabele onkostenvergoedingen aan de bestuursleden worden uitbetaald. Slechts specifiek voor de stichting gemaakte (voorgeschoten) kosten kunnen voor vergoeding in aanmerking komen.