K.v.K. nr. 41038937
RSIN/Fiscaal nr.: 816130115

Secretariaat:
Hoofdstraat 80
8162 AL Epe

Penningmeester:
Heerderweg 16
8161 BM  Epe

Statutaire doelstellingen van Stichting het Sint Anthonie Gilde

 

 1. Het bevorderen van de belangen van de bewoners van de gemeente Epe met uitsluiting   van de dorpen Vaassen (postcodegebied 8170-8171) en Oene (postcodegebied 8167). Deze uitsluiting is gebaseerd op het feit dat in genoemde dorpen eigen lokale gilden actief zijn of waren die aldaar de belangen van de bewoners behartigen en/of bevorderen. Onder het bevorderen van bedoelde belangen van de bewoners van Epe (postcodegebied 8161-8162) en Emst (postcodegebied 8166) rekent het gilde onder meer de navolgende activiteiten:
  1. het bevorderen van maatschappelijke, lichamelijke en geestelijke belangen in de ruimste zin van het woord hetzij op eigen initiatief hetzij door initiatieven van anderen te ondersteunen;
  2. het nastreven van zowel de instandhouding als de uitbreiding van zoveel mogelijk groenvoorzieningen in de dorpen Epe en Emst zowel binnen als buiten de bebouwde kommen;
  3. het ondersteunen van onderwijs in de breedste zin van het woord;
  4. het ondersteunen en bevorderen van kunstzinnige en culturele activiteiten welke door de bewoners worden ontwikkeld en geïnitieerd;
  5. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 2. Ten behoeve van het aan de stichting beschikbaar gesteld vermogen, dat door de stichting is ondergebracht in het W.A. Baron van der Feltz Fonds, heeft de stichting voorts nog ten doel:  het behartigen en bevorderen van het natuurbehoud en de milieubescherming in de gemeente Epe, met uitzondering van de dorpskernen Oene en Vaassen, in de ruimste zin door het verlenen van financiële steun.
 3. Bij alle hiervoor genoemde punten dient het gilde zich ervan te vergewissen dat bij een (financiële) ondersteuning geen structurele afhankelijkheid door de ontvangendepersonen en/of organisaties van het gilde gaat ontstaan.
 4. De stichting onderschrijft het vrijzinnig protestantisme zoals dat in de negentiende en twintigste eeuw vorm werd gegeven in en rondom de Grote Kerk van Epe en zet haar werk in deze lijn voort.