K.v.K. nr. 41038937
RSIN/Fiscaal nr.: 816130115

Secretariaat:
Postbus 21
8160 AA Epe

Penningmeester:
Heerderweg 16
8161 BM  Epe

Doelstelling Sint Anthonie Gilde

Doel van de Stichting het Sint Anthonie Gilde:

 

1. Het bevorderen van de belangen van de bewoners van de Gemeente Epe met uitsluiting nochtans van de dorpen Vaassen en Oene. Onder het bevorderen der bedoelde belangen van de bewoners van Epe rekent de stichting onder meer te behoren de navolgende

werkzaamheden:

a. Het bevorderen van maatschappelijke belangen hetzij door zelf het initiatief te nemen hetzij doordat van andere te steunen.

b. Het ondersteunen en ontwikkelen van landbouw en veeteelt, zowel door verspreiding van kennis onder de boerenstand als door mede te werken aan maatregelen die de praktijk van landbouw en veeteelt betreffen.

c. De zorg voor het uiterlijk aanzien van het dorp Epe en de naaste omgeving door de aanleg of het onderhoud of de medewerking daartoe, van wandelingen en wandelpaden, beplantingen en waterleidingen en soortgelijke maatregelen, die strekken om Epe tot een aangenaam verblijf te maken.

d. Het ondersteunen van Godsdienst- en ander onderwijs in Epe en Emst.

e. Het bevorderen van wat kan bijdragen tot plaatselijk nut en genoegen.

f. Het ondersteunen van behoeftige personen door handreiking in geld of in natura, gelijk thans geschiedt. De stichting sluit evenwel van haar doel uitdrukkelijk een voortdurende armenverzorging uit.

g. Het bevorderen van de lichamelijke en geestelijke welzijnszorg in de ruimste zin van het woord van zieken, gehandicapten en ouden van dagen van alle gezindten binnen de gemeente Epe door het verlenen van financiële steun.

h. Het bevorderen van de sport met name de zwemsport.

2. De stichting is gevestigd op vrijzinnige protestantse grondslag.