K.v.K. nr. 41038937
RSIN/Fiscaal nr.: 816130115

Secretariaat:
Postbus 21
8160 AA Epe

Penningmeester:
Heerderweg 16
8161 BM  Epe

Doelstelling Baron W.A. van der Feltz Fonds

Door Stichting Het Sint Anthonie Gilde wordt het W.A. Baron van der Feltz Fonds beheerd.

Doel van het fonds:

1. De behartiging en de bevordering van het natuurbehoud en de milieubescherming in de Gemeente Epe, met uitzondering van de dorpskernen Oene en Vaassen, in de ruimste zin door het verlenen van financiële steun.

2. Van de jaarlijkse opbrengst van het kapitaal zal een vierde deel gevoegd worden bij het kapitaal en drievierde deel beschikbaar zijn voor het bevorderen van het in art. 1 omschreven doel van het Fonds.