K.v.K. nr. 41038937
RSIN/Fiscaal nr.: 816130115

Secretariaat:
Postbus 21
8160 AA Epe

Penningmeester:
Heerderweg 16
8161 BM  Epe

Historie

Het Sint Anthonie Gilde is een eeuwenoud gilde. Het oudste document dateert uit 1504, maar historici zijn het er over eens dat het gilde toen al lang bestond. De lijst van Oldermannen gaat terug tot 1592.

Genoemd is het gilde naar Antonius van Egypte (231-356). Zijn naamdag is 17 januari. De dag dat de Oldermannen (het bestuur) van het Sint Anthonie Gilde nog steeds bij elkaar komen. Vroeger om te feesten, nu om te vergaderen en om de pacht van verpachte grond te ontvangen. Een traditie die ondanks het tegenwoordige telebankieren in stand wordt gehouden. Na afloop genieten de Oldermannen een ‘eenvoudige doch voedzame maaltijd’.

De naam van het Sint Anthonie Gilde is in de loop der eeuwen op verschillende wijzen geschreven (niet chronologisch): Sint Anthonis Gilde, Sunte Antonys gylde, Sint Antoni Gilde, Sint Anthonius Gilde, en tegenwoordig dus als Sint Anthonie Gilde. Opmerkelijk is dat het gilde na de Reformatie zijn van oorsprong katholieke naam heeft behouden.

Nog steeds is het gilde alleen actief in Epe en Emst. De historici zijn het er niet over eens of het gilde  oorspronkelijk een schuttersgilde of een kerkelijke broederschap was. Van de Vlasakker (1911-2000) stelt dat het gilde vanaf het begin een weldadigheids- of armengilde is geweest.

 

Bron: Dick van der Veen: Sint Anthonie Gilde Epe, Ruim 6 eeuwen naastenliefde. ISBN 978-94-91826-14-6

 

Er zijn twee gilde's in Epe. Wij, het Sint Anthonie Gilde, en het Sint Maartens Gilde.