K.v.K. nr. 41038937
RSIN/Fiscaal nr.: 816130115

Secretariaat:
Postbus 21
8160 AA Epe

Penningmeester:
Heerderweg 16
8161 BM  Epe

Beleidsplan Fonds

Beheer van het vermogen en de inkomsten van het W.A. Baron van der Feltz Fonds

 

Vermogen

Voor het beheer van het gescheiden vermogen van dit fonds zal het hetzelfde beleid worden gevoerd zoals is opgenomen onder de alinea Financiële middelen van het Sint Anthonie Gilde bij de wijze van het beheer van het verkregen vermogen.

 

Inkomsten

Ten aanzien van de te verkrijgen inkomsten zal na aftrek van de specifiek aan het fonds toe te rekenen kosten, één/vierde gedeelte worden toegevoegd aan het (eigen) fondsvermogen van het fonds. Drie/vierde gedeelte van het jaarlijkse resultaatsaldo zal worden toegevoegd aan een zogenaamde resultaatreserve die direct bestemd is voor besteding/uitvoering van de algemene doelstelling van het fonds. Indien in enig jaar sprake is van een negatief resultaat-saldo dan zal dat volledige saldo in dat jaar ten laste worden gebracht van de hiervoor genoemde resultaatreserve.

 

Besteding resultaatreserve

In nauw overleg met de Gemeente Epe, Stichting Het Gelders Landschap, Stichting Behoud Veluwse Sprengen en Beken, Vereniging Milieuzorg Epe en eventuele andere belangenbehartigers op het gebied van natuurbehoud en milieubescherming in de dorpen Epe en Emst, zullen projecten worden aangezocht die aan de doelstellingen van het W.A. Baron van der Feltz Fonds voldoen. Omdat het hierbij veelal om grotere projecten zal gaan, zal geen sprake zijn van een regelmatige jaarlijkse besteding van gelden uit de resultaatreserve. Eerder zal een besteding van het volledig opgebouwde saldo eens in de vijf jaren aan de orde zijn.