K.v.K. nr. 41038937
RSIN/Fiscaal nr.: 816130115

Secretariaat en algemeen contactadres:
Hoofdstraat 80
8162 AL Epe

Penningmeester:
Papenstraat 15

8162 RP  Epe

Bestuursverslag 2022

In 2022 kwam het normale leven weer langzaam op gang en dat kon het Gilde merken aan het weer toegenomen aantal aanvragen voor financiële ondersteuning. Deze werd o.a. verleend aan de Stichting Sailwise voor een zeilkamp voor gehandicapten uit Epe en Emst; een aangepaste fiets voor de Stichting Zonnebloem; Vier het Leven; Epop, en Jazz Comes to Town.

Het Gilde bracht een bod uit op een perceel landbouwgrond om deze te kunnen verpachten. Wij zagen aankomen dat financiële beleggingen zouden kunnen gaan kelderen en daarom leek het ons verstandig wat meer te gaan diversifiëren. Helaas werd het bod niet aangenomen en kort daarna daalden onze beleggingen inderdaad in waarde wat tot voorzichtigheid bij onze uitgaven noopt.

Door een zeer royaal gebaar van de Stichting Behoud heeft het Gilde tegen een symbolisch bedrag de panden Hans & Grietje en ’t Hemeltjen in eigendom gekregen. Beide panden zijn rijksmonument. Het Gilde heeft de verplichting overgenomen deze panden te onderhouden en beschermen.

Met het perceel aan de Tongerenseweg schiet het na dik tien jaar helaas nog steeds niet op. De eisen die ons gesteld worden komen totaal niet overeen met de last in het legaat. Het Gilde neemt die last zeer serieus en blijft zoeken naar een oplossing. Een mogelijke oplossing zagen wij in samenwerking met de ontwikkelaar van het aan de overkant van de Griseeweg gelegen perceel. Helaas bleken de wederzijdse belangen te ver uit elkaar te liggen. Het Gilde heeft daarop een stedenbouwkundig bureau opdracht gegeven een plan te maken waar de gemeente wel ja tegen kan zeggen, mits de rechter akkoord gaat met een zo minimaal mogelijke afwijking van het legaat. Overleg is gevoerd met de betrokken notaris en erfgenamen.

De politiek heeft ons initiatief om het K.C. van Neslaantje een grondige renovatie te geven enthousiast opgepakt. Een werkgroep is bezig met de uitwerking.