K.v.K. nr. 41038937
RSIN/Fiscaal nr.: 816130115

Secretariaat en algemeen contactadres:
Hoofdstraat 80
8162 AL Epe

Penningmeester:
Papenstraat 15

8162 RP  Epe

Stichting het Sint Anthonie Gilde

 

Welkom op de website van Stichting het Sint Anthonie Gilde.

Het Sint Anthonie Gilde is een eeuwenoud gilde. Het oudste document dateert uit 1504, maar historici zijn het er over eens dat het gilde toen al lang bestond. De beschikbare lijst van Oldermannen gaat terug tot 1592.

Genoemd is het gilde naar Antonius van Egypte, ook wel Heilige Antonius de Grote (251-356). Zijn naamdag is 17 januari. Dit is ook de dag waarop de Oldermannen (het bestuur) van het Sint Anthonie Gilde jaarlijks nog steeds bij elkaar komen. Vroeger om te feesten, nu om te vergaderen en om de pacht van de verpachte gronden te ontvangen. Een traditie die ondanks het tegenwoordige internetbankieren nog steeds in stand wordt gehouden. Na afloop genieten de Oldermannen een “eenvoudige doch voedzame maaltijd”.

De naam van het Sint Anthonie Gilde is in de loop der eeuwen op verschillende wijzen geschreven (niet chronologisch): Sint Anthonis Gilde, Sunte Antonys Gylde, Sint Antoni Gilde, Sint Anthonius Gilde en tegenwoordig dus Sint Anthonie Gilde. Opmerkelijk is dat het gilde na de Reformatie zijn van oorsprong katholieke naam heeft behouden.

Nog steeds is het gilde alleen actief in de dorpen Epe en Emst. De historici zijn het er niet over eens of het gilde oorspronkelijk een schuttersgilde of een kerkelijke broederschap was. F.M.W. van de Vlasakker (1911-2000) stelt dat het gilde vanaf het begin een weldadigheids- of armengilde is geweest.

Er zijn in Epe nog steeds twee gilden actief, het Sint Anthonie Gilde en het Sint Maartens Gilde.

 

Bron: Dick van der Veen, “Sint Anthonie Gilde Epe, Ruim 6 eeuwen naastenliefde” ISBN 978-94-91826-14-6.