K.v.K. nr. 41038937
RSIN/Fiscaal nr.: 816130115

Secretariaat:
Postbus 21
8160 AA Epe

Penningmeester:
Heerderweg 16
8161 BM  Epe

Een legaat nalaten?

Het Sint Anthonie Gilde is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor heeft u als particulier verschillende mogelijkheden om giften aan het Gilde van de inkomstenbelasting af te trekken. Het Gilde zelf hoeft over schenkingen of erfrechtelijke nalatenschappen geen erfbelasting  te betalen.

 

Schenking

Het Sint Anthonie Gilde kent geen donateurs. Toch kunt u het werk van het Gilde (geheel vrijblijvend) steunen door een gift over te maken naar bankrekening nr. 

NL32 RABO 0364 4990 95

Iedere gift/schenking is meer dan welkom. Er zijn allerlei bestemmingen denkbaar om uw gift passend te besteden.

Een schenking van een vast en gelijkmatig jaarlijks bedrag voor een periode van minimaal 5 jaar is volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting, zonder drempel. Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wilt vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met het Sint Anthonie Gilde. Uw belastingvoordeel kan oplopen tot 52%. Wilt u meer weten over de fiscale gevolgen, kijkt u dan op de giftenpagina van de belastingdienst.

Uiteraard is ook een eenmalige gift van harte welkom. Een gewone of eenmalige gift is alleen aftrekbaar van de inkomstenbelasting als het totaal van de giften in dat jaar meer dan 1% van het verzamelinkomen is (minimaal € 60,-). Er geldt een maximale aftrek van 10% van het verzamelinkomen.

 U kunt ook een perceel (landbouw)grond aan het Sint Anthonie Gilde toevertrouwen.

Nalaten

U kunt ook bij testament het Sint Anthonie Gilde tot erfgenaam benoemen, of een legaat nalaten in de vorm van een specifiek bedrag, een huis of stuk grond. Aan een legaat of erfstelling kunnen ook de voorwaarden van een fonds op naam worden gesteld, zoals bijvoorbeeld Baron Van der Feltz heeft gedaan. Over een nalatenschap aan onze stichting hoeft geen successierecht te worden betaald.