K.v.K. nr. 41038937
RSIN/Fiscaal nr.: 816130115

Secretariaat:
Hoofdstraat 80
8162 AL Epe

Penningmeester:
Heerderweg 16
8161 BM  Epe

Schenkingen & legaten

 

Schenkingen en giften

Stichting het Sint Anthonie Gilde is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is ingeschreven bij de belastingdienst onder RSIN-nummer 8161.30.115. Hierdoor heeft een belastingplichtige de mogelijkheid om giften aan het gilde onder voorwaarden voor de inkomstenbelasting op het inkomen in mindering te brengen. Anderzijds is het gilde zelf over ontvangen schenkingen en/of giften geen schenkbelasting verschuldigd. Ook over erfrechtelijke nalatenschappen is het gilde geen erfbelasting verschuldigd.

Het Sint Anthonie Gilde kent geen donateurs. Toch kan het werk van het gilde (geheel vrijblijvend) worden gesteund door een gift over te maken op bankrekeningnummer NL32 RABO 0364 4990 95. Iedere gift is meer dan welkom. Conform de statutaire doelstellingen zullen de giften een passende bestemming krijgen.

Een schenking/gift van een vast en gelijk jaarlijks bedrag voor een periode van minimaal 5 jaar is volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting zonder toepassing van een drempel. Deze schenkingen/giften kunnen door middel van een schriftelijke overeenkomst met het gilde worden vastgelegd.

Legaten en erfstellingen

Ook bij testament kan het Sint Anthonie Gilde tot erfgenaam worden benoemd, of als legataris worden aangewezen in een legaat in de vorm van een specifiek bedrag, een woning of een perceel grond. Aan een legaat of erfstelling kunnen voorwaarden worden gesteld bijvoorbeeld door onderbrenging in een fonds dat dan door het gilde separaat beheerd moet worden met de gewenste daaraan verbonden bestedingen.