K.v.K. nr. 41038937
RSIN/Fiscaal nr.: 816130115

Secretariaat en algemeen contactadres:
Hoofdstraat 80
8162 AL Epe

Penningmeester:
Papenstraat 15

8162 RP  Epe

Bestuursverslag 2023

Bijdragen werden o.a. gegeven aan de stichting Sailwise waardoor enkele gehandicapte inwoners van Epe en Emst een fijne dag op het water hebben kunnen beleven, en voor het Paastoernooi van de s.v. Epe.

Aanvragen voor doeleinden buiten ons bestemmingsgebied, aanvragen die niet pasten binnen ons budget, of (veel) meer luxe betroffen dan doelmatigheid, moesten worden afgewezen. Tenslotte is het Gilde al eeuwen een z.g. armengilde. Ook enkele herhaalde aanvragen, welke statutair niet zijn toegestaan, moesten worden afgekeurd.

De Oldermannen van Stichting het Sint Anthonie Gilde vergaderden vier keer.

De heer Petro Vosselman trad in oktober 2023 toe tot het college van Oldermannen en zal op termijn het penningmeesterschap van Dhr. Henk Nijkamp overnemen.

Constructief overleg werd enkele malen gepleegd met gemeentebestuur en stedenbouwkundige over invulling van het aan ons in legaat gegeven perceel aan de Tongerenseweg. Wij hebben de indruk gekregen dat er eindelijk, maar langzaam, schot in de ontwikkeling komt.

Voor uitvoering van het stedenbouwkundig plan zal de rechter een akkoord moeten geven. Daar regels en bepalingen (woonvisie) sinds het overlijden van legataris danig zijn gewijzigd zal op enkele kleine punten afgeweken moeten worden van de bepalingen in het legaat. Aan een advocaat is gevraagd voorbereidende werkzaamheden te verrichten. Het wachten is echter nog even op de gemeente die akkoord zal dienen te gaan met het plan.

Alhoewel niet verplicht, is overleg gevoerd met erfgenamen van legataris over de plannen.

Dhr. Van Vemde zit namens het Gilde in de werkgroep renovatie van het K.C. van Neslaantje. Een initiatief van het Sint Anthonie Gilde.

Verschillende malen is overleg gevoerd met onze rentmeester.

Bij een inspectietocht langs onze onroerende zaken bleek dat, zoals Monumentenwacht ook al aangegeven heeft, het rieten dak van Hans & Grietje toe is aan renovatie of vervanging. Bekeken zal worden of, en in overleg met de bewoonster, het dak gelijk geïsoleerd kan worden.

 

Download hier het verslag in PDF