K.v.K. nr. 41038937
RSIN/Fiscaal nr.: 816130115

Secretariaat:
Hoofdstraat 80
8162 AL Epe

Penningmeester:
Heerderweg 16
8161 BM  Epe

Bestuursverslag 2021

      

2021 stond net als 2020 in het teken van de corona pandemie waardoor o.a. concerten, voorstellingen en lezingen geen doorgang konden vinden.

Ook de bevrijdingsherdenkingen die reeds in 2020 hadden moeten plaats vinden, maar een jaar werden uitgesteld, sneuvelden weer.

Het Gilde had twee jubilarissen in 2021, de heren Van der Roest (30 jaar Olderman) en Van Putten ( 10 jaar Olderman).

De Oldermannen hielden vier keer een reguliere vergadering.

De statuten werden opnieuw vastgesteld.

De inhoud van de website werd grondig onder de loep genomen en waar nodig aangepast.

Met de gemeente had het Gilde contact over invulling van het perceel aan de Tongerenseweg. Probleem is dat de erflater het Gilde een andere last heeft opgelegd dan wat de gemeente wil. Naar een oplossing wordt gezocht.

K.C. van Neslaantje, foto door: Jan Paasman

K.C. van Neslaantje, foto door: Jan Paasman

 

Het Sint Anthonie Gilde en het W.A. baron van der Feltzfonds namen het initiatief om het K.C. van Neslaantje op te waarderen. Het ziet er momenteel verwaarloosd uit. Het Fonds heeft zich bereid verklaart een aanzienlijk deel van de kosten voor herstel te dragen. Verheugend is dat het initiatief enthousiast is opgepakt door gemeente, Ons Mooi Epe, Soroptimisten e.a. Ook was er enthousiasme bij de gemeenteraad die met slechts één partij tegen het plan heeft aangenomen.

Van de (slechts) vier ontvangen aanvragen moest er een aangehouden worden wegens onduidelijkheden in de aanvraag, een aanvraag werd ingetrokken omdat de activiteit door de pandemie geen doorgang kon vinden, en twee aanvragen moesten worden afgewezen omdat de activiteiten buiten ons verzorgingsgebied plaats zouden vinden.