K.v.K. nr. 41038937
RSIN/Fiscaal nr.: 816130115

Secretariaat:
Postbus 21
8160 AA Epe

Penningmeester:
Heerderweg 16
8161 BM  Epe

Jaarverslag

Jaarverslag secretaris over 2018

 

In 2018 werden ook wij geconfronteerd met een forse waardevermindering van onze beleggingen.

Daarom kwam het niet slecht uit dat het aantal aanvragen in 2018 duidelijk achterbleef bij andere jaren. Wij ontvingen vier aanvragen waarvan er twee volgens onze statuten niet ontvankelijk waren, en er dus twee wel gehonoreerd konden worden.

Met de Stichting Hospice Noordoost Veluwe hebben wij jaren geleden een concept overeenkomst afgesloten betreffende de verkoop van grond tegen een zeer sterk gereduceerd bedrag zodat zij daar een hospice konden bouwen. Uiteindelijk heeft de stichting zijn activiteiten gestaakt en overgedaan aan het hospice van de Kruimelschaar. Deze laatste heeft elders een pand aangekocht.

Het perceel Boeve aan de Tongerenseweg dat wij hebben mogen ontvangen willen wij geheel volgens de voorwaarden van het legaat op de markt brengen. Het legaat schrijft voor het perceel in ruime kavels op te delen waarop de kopers een woning zouden kunnen bouwen.

Helaas houdt de gemeente dat al jaren tegen omdat het contigent woningen dat van de provincie gebouwd mag worden al vergeven zou zijn.

Op beantwoording van een brief daarover moesten wij ondanks verschillende herinneringen achttien (18) maanden wachten.

Dit najaar hoorden wij uit betrouwbare bron dat het contingent verruimd zo niet afgeschaft zou worden. Daarom vroegen wij een gesprek aan met de nieuwe desbetreffende wethouder, de heer Scholten.

Dat kwam niet tot stand. Wij kwamen niet verder dan een telefoontje van een ambtenaar.

Van afschaffing of zelfs maar verruiming van het contingent was geen enkele sprake, verzekerde de ambtenaar.

Twee (sic) dagen later stond in de Stentor dat het contingent drastisch verruimd was…

En de nieuwbouwplannen die in de afgelopen jaren her en der in de gemeente gerealiseerd zijn waren allemaal van een veel eerdere datum dan het plan van het Sint Anthonie Gilde. “U bent hier al bijna tien jaar mee bezig? Zij nog veel langer”. Wat tenminste in verschillende gevallen aantoonbaar onjuist is.

Dat het Gilde een ANBI stichting is die zijn opbrengsten ten goede laat komen aan de gemeenschap en geen commerciële projectontwikkelaar is lijkt in ieder geval geen enkele indruk te maken.

Dat het Sint Anthonie Gilde en/of het W.A. Baron van der Feltz Fonds ook de gemeente Epe zelf vele malen hebben gesponsord met bijv. de bekostiging van een fontein, een lift, uitkijkpost de Haelberg, duizenden bloembollen en vele bomen, waaronder alle bomen op het voormalige Marktplein die later werden gekapt t.b.v. de Marktwand, is kennelijk vergeten of wordt als vanzelfsprekend beschouwt?

 

Epe, 29 januari 2019

Willem van Putten, Olderman secretaris

 

 

Jaarverslag secretaris over 2017

 

Ook in 2017 was het invullen van het legaat van de heer Boeve van zijn aan het Gilde geschonken perceel aan de Tongerenseweg een punt van zorg.

Een gedeelte van de grond is bestemd om tegen een vriendenprijsje verkocht te worden aan de Stichting Hospice Noordoost Veluwe. Deze koop had reeds plaats moeten vinden maar heeft om ons onbekende redenen nog niet plaats gevonden.

De rest van het perceel dient volgens de voorwaarden van het legaat, waar wij ons uiteraard strikt aan houden, verdeelt te worden in ruime percelen waarop de kopers een mooie woning zouden kunnen laten bouwen.

Doordat de provincie de gemeente een bepaald budget aan nieuwe woningen had opgelegd kwamen wij niet in aanmerking om deze percelen te mogen verkopen.

In 2016 heeft de provincie dit budget verruimt, waarop wij op 29 november 2016 de gemeente hebben verzocht ons alsnog in aanmerking te laten komen voor de verkoop van deze percelen.

Op het moment dat ik dit schrijf in 2018 heeft de gemeente ondanks enkele herinneringen nog niet gereageerd.

Wanneer je ondertussen projectontwikkelaars de ene na de andere woning ziet realiseren, en de gemeente zelfs zelf bouwpercelen te koop aanbiedt, is dat best frustrerend. En jammer, want instandhouding van het perceel kost fondsen die het Gilde liever aan steunverlening had uitgereikt.

 

De Oldermannen van het Sint Anthonie Gilde kwamen in 2017 vier keer bij elkaar voor een vergadering. Tussendoor vond diverse malen digitaal overleg plaats.

In 2017 ontvingen wij zeven aanvragen om ondersteuning. Daarvan konden er slechts twee gehonoreerd worden. De reden van afwijzing van de andere was vrijwel steeds omdat wij geen structurele (jaarlijks weerkerende) hulp verstrekken, of omdat de aanvraag een doel betrof dat buiten ons “verzorgingsgebied” lag.

 

De Olderman-secretaris,

Willem van Putten